لنت ترمز استاندارد

Standard brake pads

استاندارد اجباری لنت ترمز

همانطور که میدانید استاندارد لنت ترمز در ایران همانند سایر کشورها امری اجباری است و تمام تولیدکنندگان موظف هستند حداقل استاندارد تولید لنت ترمز را رعات کنند چرا که این امر با جان و مال افراد ارتباط دارد و کوچکترین کوتاهی ممکن است خسارتهای جبران ناپذیری داشته باشد. ساتریک نیز وظیفه خود میداند و بر این وظیفه و رسالت استوار است تا محصولات لنت ترمز خود را با کیفیت و استاندارد مناسب و ایمن در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

اهمیت استاندارد لنت ترمز

با توسعه صنعت خودرو توسعه بخشهای مختلف خودرو نیز در دستور کار شرکتها قرار گرفته است. یکی از مهمترین قطعات و بخشهای خودرو سیستم ترمز است که ارتباط با جان و مال افراد دارد. از همین رو استاندارد در این زمینه اهمیت زیادی دارد.

آزمون لنت ترمز خودرو طبق استاندارد ملی صورت می گیرد که هدف آن تعیین ویژگی های لنت ترمز شامل ضرایب اصطکاک، سایش، رواداری های ابعاد و تاثیر گرما، روش های نمونه برداری، آزمون و علامت گذاری و بسته بندی می باشد.

 

 

ضریب اصطکاکی استاندارد

استاندارد بر اساس اقلیم آب و هوایی

ساتریک با درنظر گرفتن اقلیم آب و هوایی کشور عزیزمان ایران، افتخار این را دارد که با رعایت اصول استاندارد، همسفر مطمئن لحظات رانندگی ایمن رانندگان محترم باشد.