اکثر محصولات ساتریک در حوزه خودروهای سواری داخلی با ضریب اصطکاکی در بازه 0/35 و 0/45 قرار دارد که طبق جدول رده بندی استاندارد 586 در دسته لنت ترمزهای سری F قرار میگیرد. البته لازم به ذکر است که بسته به سلیقه مشتریان محترم و با توجه به مجوز استاندارد مذکور، توانایی تولید محصولات با ضرایب بالاتر و یا پایین تر نیز وجود دارد.